یاری ولایت

:: یاری ولایت
بهریاری ولایت درجهان آماده باش/هم نوا با مسلمین وشیعیان آماده باش/ازبرای حضرت سیدعلی عمارشو/همره هرشیعه و ایرانیان آماده باش/یارمی خواهد ولایت چون شهیدان خدا/دررکاب رهبری با دوستان آماده باش/دشمن مکار داردحیله و ظلم وستم/بهر پیکارو نبرد دشمنان آماده باش/مژده داده رهبرمابرظهورمهدوی/دائما ازبهرآن صاحب زمان آماده باش/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)یاری ولایت
برچسب ها : ولایت

بابصیرت

:: بابصیرت
ملت ما با بصیرت راه حیدر میرود/سوی اهداف نبی حق پیمبرمیرود/در دفاع ازولایت همتش بالابلند/رهرو زهرای اطهر سوی کوثرمیرود/دردلش شورحسینی کربلایی مسلک است/باشهیدان خدایی تابه آخرمیرود /راه و فرهنگ خمینی عزت ایرانی است/با بصیرت جاودانه سوی سرورمیرود/هست دلداده برای حضرت سیدعلی/جان خودبر کف گرفته بهررهبرمیرود/منتظربهرظهور مهدی
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)بابصیرت
برچسب ها :

باولایت

:: باولایت
ماباولایت زنده واندررکابیم/پروانه برگرد ولی آن آفتابیم/دشمن زما ترسان شده از این بصیرت/چون حافظان دین وقرآن و کتابیم/الگوی ما حیدرو عباس وحسین است/عمارو مالک ازبرای انقلابیم/سیدعلی اینک ولی امر دین است/ماجان به کف بهر نبی و بوترابیم/راه خمینی تاقیامت هست جاوید/با پیروی هرشهیدی درثوابیم/آماده ازبهرظهور یوسف حق/ازبهر یاری و/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)باولایت
برچسب ها :

فرهنگ شیعه

:: فرهنگ شیعه
جمعه درفرهنگ شیعه روزعید دیگراست/شادمانی درعبادت حس وحال برتراست/اشک شوق وصل مهدی زمزم چشمان شده /جامع اوصاف پاک حیدروپیغمبر است/یوسف زهرای اطهرداده معنابزم ما/بهر مخلوق الهی او زنسل کوثراست/جمعه رابا یاد مولامیشود زیبا نمود/دشمن دین وولایت دردوعالم ابتراست/جمعه دارد یک تمنا بر ظهور مهدوی/لشکری ازبهریاری دررکاب رهبراست/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)فرهنگ شیعه
برچسب ها : جمعه

یلدای بی مولا

:: یلدای بی مولا

شب یلدای بی مولاچه سخت است/جهان بی یوسف زهراچه سخت است/همه در انتظار آن ظهورش/نشان غربت آقاچه سخت است/جهان پرگشته ازظلم وستمها/فراق ماه خوش سیماچه سخت است/همه گویند مهدی خواهد آمد/نبود حجت یکتا چه سخت است/به ایران گشته یلدا یاد مولا/ولی بی او نگر شبها چه سخت است/رکاب نائبش پر یار و یاور/نبودصاحب دنیا چه سخت است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)یلدای بی مولا
برچسب ها :

یلدای مهدی

:: یلدای مهدی

شب یلدای مهدی سخت براین شیعیان باشد/زمان غیبت کبری چه طولانی به جان باشد/تمام نقشه دشمن شده رو در جهان هردم/به ظلم وجور وتزویرش جنایتهاعیان باشد/شب یلدای بی مولا زمان امتحان ماست/سراسرفتنه و وحشت نگاراین جهان باشد/الا ای شیعه مهدی کنون وقت وفاداری است /نگار رهبر ایران گل صاحب زمان باشد/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)یلدای مهدی
برچسب ها : زمان ,مهدی ,یلدای ,یلدای مهدی

محمدآمد

:: محمدآمد

شب عیداست وعیدی روی مهدی است/زمان رفتن درکوی مهدی است/محمدآمد ودلها پر از نور/جهان مملو کنون ازبوی مهدی است/صفا داده به عالم این محمد/روان اشک محبت جوی مهدی است/رئیس مذهب شیعه رسیده است/همه الطاف حق ازسوی مهدی است/به یمن احمد وصادق جهان شاد/همیشه شیعه اش رهپوی مهدی است/خداوندا رسان روز فرج را/تمام خیروخوبی خوی مهدی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)محمدآمد
برچسب ها : مهدی

جمال محمد

:: جمال محمد

روشن جهان به نورجمال محمداست/اخلاق انبیاء نگر ازخصال محمد است/درکوی عاشقی همه تسلیم مصطفی/ هربنده اسوه اش فقط کمال محمد است/لطفی ز سوی حق رسد برکل مسلمین/باغ بهشت فرش ره بلال محمد است/شدهمزمان تولدش بامحو شرک وبت/صادق زنسل پاک وزلال محمد است/عیدی شیعیان او دردست مهدی است/تاروز حشرحلالش حلال محمد است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)جمال محمد
برچسب ها : محمد

گلچین خلقت

:: گلچین خلقت

آسمان روشن به نورصادق وپیغمبراست/این جهان گلشن برای بندگان برتراست/مصطفی گلچین خلقت اشرف مخلوق رب/برتمام ماسوی الله جلوه گاه وسروراست/باطلوع نوراحمدرفت سختی وستم/مسلمین راشادمانی از فروغ کوثر است/روز میلاد محمدحضرت صادق رسید/بهرشیعه مقتدا وهم امام ورهبراست/قلب مهدی و ولایت شادشداندرجهان/راه خیروهر سعادت درولای حیدراست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)گلچین خلقت
برچسب ها : گلچین خلقت

گل خلقت

:: گل خلقت

محمدآمدومعناتمام بندگیها شد/زاوروشن گل خلقت نگارعشق پیداشد/نگرنومید شیطان وفریب ونقشه شومش/نشان رحمت وعزت دراین دنیاهویداشد/زمیلاد رسول الله خدابسیارمی بخشد/جهان از برکت احمدسراسرشوروزیباشد/نگین آفرینش راعلی وفاطمه یاراست/برای هفته وحدت شکوه دین چومعناشد/بده یک جام تبریکی به مهدی و مسلمانان/نگار خنده شادی برای پور زهرا شد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)گل خلقت
برچسب ها :

آغاز جشن

:: آغاز جشن

اینک زمین وآسمان پرازصفای مهدی است/آغازجشنی درجهان بهرولای مهدی است/آقابیاآذین شودچشم ودل این شیعیان/قلب بشرآرامشش درآن دوای مهدی است/بعدازامام عسکری نورامامت بهرتو/لطف خدابرمومنین اندررضای مهدی است/اینک جهان آماده ورهبروشیعه درخروش/آقابیابراین لبان ذکروندای مهدی است/بهرظهورناب تو آمادگیهالازم است/چشمان عالم دوخته برآن عطای مهدی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)آغاز جشن
برچسب ها : مهدی

داغ جانسوز

:: داغ جانسوز

شد بپا شور عزا اندر جهان/داغ جانسوز امام شیعیان/عسکری خلوت نشین کوی دوست/شد شهید و همره افلاکیان/او پدربرمهدی آخر امام/اسوه کامل برای مومنان/دردفاع از ولایت بی بدیل/درعزایش گریه دارد آسمان/آن ولی حق امام واختراست/مثل خورشیدی بود درکهکشان/اشک ماجاری ز داغ حضرت است/تسلیت ای مهدی صاحب زمان/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)داغ جانسوز
برچسب ها : امام

داغ عسکری

:: داغ عسکری

داغ امام عسکری ماتم سرای مهدی است/درگوش کل شیعیان آنجاصدای مهدی است/برگریه عادت میکنددراین مصیبت حضرتش/هم ناله بامولاشدن درآن رضای مهدی است/اشک فراوان میچکد ازگوشه چشم شیعه اش/اجرعزاداری ما پرازعطای مهدی است/شال عزابر دوش آن صاحب زمان ورهبری/بعداز امام عسکری وقت ولای مهدی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)داغ عسکری
برچسب ها : مهدی ,عسکری ,امام عسکری

عطای مهدی

:: عطای مهدی

جمعه هاآرامش دل باصفای مهدی است/دلسپاری برولایت باعطای مهدی است/لحظه لحظه وقتهایش درغنیمت صرف کن/بهترین لطف خدایی آن رضای مهدی است/اشک وآه وناله هارادرمسیرش خرج کن/مزداین دلدادگیهادرولای مهدی است/یوسف زهرای اطهرمظهر خیروکمال/شیعه تاروزقیامت آن گدای مهدی است/درکناردلسپاری پاکی وآمادگی است/منتظربهر ظهورش هم خدای مهدی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عطای مهدی
برچسب ها : مهدی

مژده ظهور

:: مژده ظهور

جمعه رابایادمهدی میشودآبادکرد/خویش راازقیدوبنداین جهان آزادکرد/درتعلقهای دنیا هست شیطان وبلا/میشود بایادمولا قلبها راشادکرد/مژده داده برظهورش هم خدا واهل بیت/دائماباید زمهدی هرکجایی یاد کرد/طالب فیض وبشارت باولایت همدم است/خویش راآماده باید ازبرمیعادکرد/رهبر وشیعه همیشه جانفشان مهدی است/بایداین شیرین دل را همره فرهادکرد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)مژده ظهور
برچسب ها :

ایثارحیدر

:: ایثارحیدر

هجرت پیغمبروایثارحیدر دیدنی است/جانفشانی ازبرجان پیمبردیدنی است/خواب حیدرجاودان شددرشب هجرت به عشق/آن نزول آیه رب بهرسروردیدنی است/مرتضی جان خودش رادادازبهرنبی/بهرحیدرحمله ها ازسوی کافردیدنی است/در شب هجرت علی شدمظهردلدادگی/برنبوت این دفاع خوب رهبردیدنی است/گشته الگوی نکویی بهرمهدی مرتضی/مزدمولاازبرایش لطف کوثردیدنی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)ایثارحیدر
برچسب ها : هجرت

سوگ رضا

:: سوگ رضا

سوگ رضااندر دلم غوغای عاشوراکند/این اشکهای دیده راجاری تادریاکند/مهرامام هشتمین سرمایه ایمان ماست/مشهدبرای شیعیان آغوش خودرا واکند/همراه با ابن الرضا دراین مصیبت گریه کن/معصومه بهرش خواهری چون زینب کبراکند/خاک خراسان رضا یک قطعه ازخاک بهشت/با این شکوه زائرین بنگرحرم زیباکند/دراین مصیبت تسلیت برحضرت مهدی دهم/بنگر زیارت مشهدش را یوسف زهرا کند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)سوگ رضا
برچسب ها : دراین مصیبت

شورعزا

:: شورعزا

این روزها خراسان شورعزاگرفته/با زمزم محبت عشق رضاگرفته/ازهرکجای عالم دلها روان به مشهد/دلدادگی مولا چون کربلاگرفته/عشاق حضرت اوپروانه حریمش /اندرجوارمولا هرکس ولاگرفته/روزشهادت او روزمصیبت ماست/شیعه زدست پاکش آنجاعطاگرفته/رهبروامت او دلداده رضایند/درگلشن ولایت هردل شفاگرفته/مهدی به جد پاکش بسیارگریه دارد/اندرحریم مولا شیعه صفاگرفته/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)شورعزا
برچسب ها :

سوگ حسن

:: سوگ حسن

درسوگ حسن کل جهان میگرید/شیعه به بقیع او نهان میگرید/درشهرمدینه او غریب است غریب/هردیده ودل وکل جان میگرید/او سبط نبی ودومین حجت حق/زهراوعلی نگرعیان میگرید/شدهمسراو قاتل آن نور خدا/مخلوق جهان چه بی امان میگرید/تابوت حسن زتیر دشمن پرشد/آن خاک بقیع بی نشان میگرید/درماتم او یوسف زهرا درغم/بسیارچوصاحب الزمان میگرید/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)سوگ حسن
برچسب ها : میگرید

داغ احمد

:: داغ احمد

ازداغ احمدآسمان هم غم گرفته/درآخرماه صفرماتم گرفته/اوج مصیبتهای عالم سر رسیده/خاک بقیع رافاطمه مرهم گرفته/زهراوحیدرداغدار مصطفایند/چشمان شیعه اشک رازمزم گرفته/شهرمدینه میشوددارالمصائب/بنگرجهان یک آیت محکم گرفته/داغ محمدمسلمین رابرده درغم/صاحب زمان رادرغمش محرم گرفته/یک روز آیدبا شکوهی خاص مهدی/اشک دوچشمش حالت نم نم گرفته/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)داغ احمد
برچسب ها :

رحلت احمد

:: رحلت احمد

رحلت جانسوزاحمد اشک حیدرراگرفت/گریه های فاطمیه جان کوثرراگرفت/آخرماه صفر شد بی نهایت اشک وآه/سبط احمد هم درآنجا ازپیمبرراگرفت/شدمدینه در مصیبت اوج طوفان بلا/آن بقیع درخاک پاکش جسم سرورراگرفت/مسلمین تاروز محشرداغدارمصطفی/این مصیبتهای احمد اشک رهبرراگرفت/خواهدآمد روزگاری مهدی و روزظهور/این جهان عطر وصال نورآخرراگرفت/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)رحلت احمد
برچسب ها : احمد

آخرصفر

:: آخرصفر

آخرماه صفرهرشیعه گریان میشود/دیده زهراوحیدرمثل باران میشود/داغ جانسوزنبی راخلق باورکرده است/نام احمدتا قیامت رمز ایمان میشود/مجتبی با زهرهمسر شد شهید راه دین/خاک گلگون بقیع هم پر ز افغان میشود/آخراین ماه غم رابا رضا تفسیرکن/هردلی مهمان مولا درخراسان میشود/تسلیت گویم به مهدی درعزای این سه نور/دردما با مهدویت باز درمان میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)آخرصفر
برچسب ها : میشود

یاورمهدی

:: یاورمهدی

اینک بسیجی شیعه رابرخلق معنامیکند/بابندگی ومعرفت اسلام برپامیکند/براهل بیت مصطفی ازپیروان باولا/دنیا به عشق کربلابسیارزیبامیکند/مردشجاع وقهرمان بهرنبرد دشمنان/اوبابصیرتهای خود ابلیس رسوامیکند/راه شهیدان میرودباپیروی ازامام/دلدادگی خویش راثابت به آقامیکند/باشدبسیجی یاور برمهدی صاحب زمان/خود را مهیا دائما ازبهر مولامیکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)یاورمهدی
برچسب ها :

قهرمان دین

:: قهرمان دین

بسیجی قهرمان راه دین است/بسیجی حافظ این سرزمین است/زاو عزت رسد بر کل ایران/بسیجی رادمردی دلنشین است/در او اخلاص وایمان وصفابین/بسیجی اهل ایثارو یقین است/باذن رهبرخودمی خروشد /بسیجی اسوه ای برمسلمین است/از او راضی امام وآن شهیدان/بسیجی راولایت یک نگین است/تمام همتش بروصل مهدی/بسیجی یارنورآخرین است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)قهرمان دین
برچسب ها : بسیجی

تفکرناب

:: تفکرناب

بسیجی یک تفکرناب ناب است/بسیجی حافظ این انقلاب است/بود او بنده خوب خداوند/بسیجی شیعه آن بوتراب است/مسلمانی دراو بسیار پیداست/بسیجی عامل دین وکتاب است/به عشق کربلا آماده رزم/بسیجی بهردشمن یک عذاب است/همیشه خط او خط امام است/بسیجی مومنی پراز ثواب است/شده او شهسواری انقلابی/بسیجی بهررهبردررکاب است/نگر او لشکری صاحب زمانی است/بسیجی دوستدار آفتاب است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)تفکرناب
برچسب ها : بسیجی

عشق وبصیرت

:: عشق وبصیرت

کنون عشق وبصیرت دربسیج است/وفاداری و عزت در بسیج است/به هرجایی رود دشمن شکن اوست/شهامتها و وحدت در بسیج است/ولایت محور والگوی شیعه/خلوص وشوروهمت دربسیج است/همیشه برخمینی بود یاور/نگرعشق ولایت دربسیج است/درون قلب او شورحسینی است/ببین شوق شهادت دربسیج است/کنون اولشکری ازبهر مهدی است/ارادت باشجاعت دربسیج است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عشق وبصیرت
برچسب ها : دربسیج

عاشق دیدار

:: عاشق دیدار

بسیجی عاشق دیدارمهدی است/بسیجی دلبر و آن یارمهدی است/زند برخط دشمن با شجاعت/بسیجی این زمان دلدارمهدی است/ گرفته درسها ازکربلا او/بسیجی عاشق و بیمارمهدی است/رود راه امام وآن شهیدان/بسیجی جان او اسرارمهدی است/شده او جانفدا بهر ولایت/بسیجی تابع هرکارمهدی است/بود خیبرشکن درصحنه رزم/بسیجی جزء آن آمارمهدی است/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عاشق دیدار
برچسب ها : بسیجی ,عاشق ,بسیجی عاشق

حماسه حضور

:: حماسه حضور

اربعین اینک حماسه برحضورمهدی است/اربعین درانتظاربزم نورمهدی است/خواهد آمد روزگاری منتقم باذوالفقار/اربعین در کربلایش پرزشورمهدی است/باشدآن وصف حسینی درکلام انبیاء/اربعین مثل کتاب وآن زبور مهدی است/شیعه ورهبرمهیا بهردین احمد است/اربعین شوری گرفتن ازشعورمهدی است/عاشقی معنا شده درکوی مهدی یاوری/اربعین یک گام دیگرتاظهورمهدی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)حماسه حضور
برچسب ها : اربعین

آسمان غم

:: آسمان غم

آسمان غم برای شیعیان شداربعین/مظهر دلدادگی اندرجهان شداربعین/زینب آمدکربلا شد خیمه ماتم بپا/یک حماسه ازبرای عاشقان شداربعین/زمزم چشم ودل وجان بازنالان میشود/ازمصیبت اشکباران آسمان شداربعین/خیل زوارش چوجابرعاشقی معناکنند/باولایت بیعت این مومنان شد اربعین/یوسف زهراتمنایش حسین وزینب است/برظهوراوفراهم یک نشان شداربعین /


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)آسمان غم
برچسب ها : شداربعین ,آسمان

حماسه اربعین

:: حماسه اربعین

یک اربعین حماسه درکربلارسیده/ماتم به دل زشورخون خدارسیده/صدخیمه عزایی بر پاست بامصیبت/سجادوزینب او درنینوا رسیده/جابربه اشک دیده خاک حسین شوید/زائربرای مولایک آشنارسیده/اینک برای زینب لبیک گوی بسیار/یاران بیشماری پراز ولارسیده/وقت ظهورمهدی یک یاحسین خواهد/درکربلای مولا عشق ووفارسیده/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)حماسه اربعین
برچسب ها :

راهی کربلا

:: راهی کربلا

اربعین عاشقی یک جلوه ایمانی است/قلب شیعه بهرزینب پرغم وطوفانی است/سیل زوارحسینی راهی تاکربلاست/این حماسه تا قیامت عزت انسانی است/دورمی سازد ز مومن حب مولاهربدی/دشمن حیدر همیشه نیتش شیطانی است/برگلاب چشم شیعه با بصیرت شدثواب/باولایت حس وحال قلبها روحانی است/میرسد کم کم زمان آن ظهور منتقم/میرود سختی ومشکل دوره آسانی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)راهی کربلا
برچسب ها :

جانها فدایت

:: جانها فدایت

اربعین جانها فدایت یاحسین/آمده تاکربلایت یاحسین/زینب و جابر رسیده درحرم/کل عالم آشنایت یاحسین/اشک چشمان گونه ها را ترکند/گریه ها شد دررثایت یاحسین/باز تکراراست عاشورای غم/آمده زائربرایت یاحسین/حضرت سجادو زینب درخروش/جان ماپر ازولایت یاحسین/یوسف زهرابه عشقت مبتلاست/دائما گویدصدایت یاحسین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)جانها فدایت
برچسب ها : یاحسین ,جانها فدایت

انقلاب دیگر

:: انقلاب دیگر

اربعین درکربلایک انقلاب دیگراست/مظهردلدادگی برشیعیان حیدراست/در جهان شوری بپاشدازحسین وزینبش/آن نشان شیعه بودن اربعین سروراست/همره خیل محبین اشکهاوناله هاست/کربلابااین حماسه جلوه ای ازمحشر است/عشق زیبای حسینی دل برد تانینوا/زمزم چشمان برایش جاری ازکوثراست/اربعین آمادگی رامیدهد بهرظهوراست/دررکاب مهدی او امتی با رهبراست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)انقلاب دیگر
برچسب ها : اربعین

غروب انتظار

:: غروب انتظار

غروب انتظار یوسف زهرا مهیا شد/نگار عاشقی اینک مرام کل دنیا شد/شده فرعون ونمرود وابوسفیان به عالم پر/یهود وغرب و تکفیری زاو صدشور برپاشد/یکی عاشق برایزد مرامش روح انسانی/یکی شیطان صفت باشد زشراو چه غوغاشد/دگرظلم و جنایتها بود بس درزمین اینک/شکوه مومنین آید بشارتهای آقاشد/حسین وزینب وشیعه ظهورش راطلب دارد/فدایی ملت ورهبر برای پور زهرا شد/

منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)غروب انتظار
برچسب ها : غروب انتظار

پیوند ناب

:: پیوند ناب

اربعین پیوندناب امتی بامقتداست/کعبه آمال شیعه تاقیامت کربلاست/حضرت سجاد و زینب نینوایی گشته اند/عشق وشوری جاودانه دردل مومن بپاست/جابرو خیل عظیمی زائرکوی حسین/روزمیثاق امام و امت بی انتهاست/زائرین حضرت او در تکاپوی وصال/طورسینای ولایت سرزمین نینواست/اربعین تفسیرمهدی یاوری درعصر ما/رهبروامت برای آن ظهورش همصداست /


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)پیوند ناب
برچسب ها :

وقت حماسه

:: وقت حماسه

زائرکوی حسینی درمسیرکربلاست/اربعین وقت حماسه عاشقی بهرخداست/سیل انسانهای مومن راهیان کوی دوست/بهرهر گامی زچشمان اشکهایی باصفاست/این همه شورحسینی شدرفیق قافله/همره زینب و جابرزائربر نینواست/میکند نومید دشمن این همه دلدادگی/شورعشاق حسینی بهرعالم آشناست/اربعین آمادگیها از بر روز ظهور/دلسپاری برولایت درولا و در وفاست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)وقت حماسه
برچسب ها :

زائرکربلا

:: زائرکربلا

پای پیاده میرودزائربه سوی کربلا/عشق فراوانش نگربهرحسین ونینوا/جاپای زینب می نهدیاجابرواهل حرم/اشکی زچشمان میچکدباشدبرای دل شفا/اندرمسیرعاشقی خارمغیلان سخت نیست/شورحسینی میدهد برشیعیان درس وفا/دراربعینی کربلاغوغای محشرمیشود/پیمان باسجاد را شیعه ببندد از ولا/مهدی عنایتها کند بر زائرین اربعین/اینک فراهم میکند بهرظهوراو خدا/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)زائرکربلا
برچسب ها :

خط اربعین

:: خط اربعین

تفسیردین وقرآن درخط اربعین است/ایمان و عشق وتقوامنشور مومنین است/درراه کربلا بین زوار بیشماری/عشق حسین وزینب مملو درزمین است/این اشک دیده شوید قلب وگناه جان را/پیوند باولایت حرف خداو دین است/بنگرشکوه شیعه درگلشن بصیرت /لبیک گوی زینب این موج مسلمین است/سوی ظهورمهدی این راه می کشاند/شیعه درانتظار آن نور آخرین است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)خط اربعین
برچسب ها :

همدم زائرین

:: همدم زائرین

اربعین باعشق وایمان بین چه غوغامیکند/بهرشیعه یک زیارت رامهیامیکند/درکمندعشق بازی شورعاشورادهد/خیمه وموکب فراوان بین که برپامیکند/یاحسین ویادزینب همدم برزائرین/این مسیرکربلارابه چه زیبامیکند/بابصیرت این ولایت گوهری بی انتهاست/چون مهیاشیعیان را بهرمولامیکند/تا ظهور مهدویت حق دهد برما امید/اربعین ما را مطیع محض آقا میکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)همدم زائرین
برچسب ها :

زوارحسینی

:: زوارحسینی

عشق وایمان شیعیان راکربلایی میکند/بهرزوارحسینی دلربایی میکند/میکشاند شورمولااهل دل راتاحضور/قلب وجان مومنین رانینوایی میکند/اربعین آمدکه داغ شیعه گرددپرخروش/کربلا بااهل عالم آشنایی میکند/اشکها جاری برایش درمسیر زینب است/باتوسل شیعه آنجا بین گدایی میکند/زائرین اربعین را مژده مهدی رواست/چون که اسباب فرج را حق نهایی میکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)زوارحسینی
برچسب ها : میکند

کوی حسین

:: کوی حسین

اربعین آمدهمه دلها روان کوی حسین/می رود شیعه زهرجای جهان سوی حسین/عشق ثارالله دارد زمزم دلدادگی/پرنموده کل عالم تاابدبوی حسین/زمزم چشمان ز گریه رود جاری میکند/شیعه میگیرد زمولا خصلت وخوی حسین/کربلا مهمان نموده زائرانی بیشمار/آرزوی چشم عاشق دیدن روی حسین/حضرت مهدی عنایت دارد او بر زائرین/آن شعار درظهورش شدتکاپوی حسین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)کوی حسین
برچسب ها : حسین

عزای مجتبی

:: عزای مجتبی

تیرغم برقلب شیعه درعزای مجتباست/ماه جانسوزصفربین داغهای مصطفاست/درحریم اهل بیت او مظهردلدادگی/وارث خوب پیمبر فاطمه بامرتضاست/اوبود مظلوم دوران همسرش شدقاتلش/خاک گلگون بقیعش مثل خاک کربلاست/گشت تابوت شریفش پرز تیر اشقیاء/غمگسارحضرت او کعبه آن بیت خداست/یوسف زهرابرای جد خود گریان شده/اندر این روز مصیبت شیعه در شورو عزاست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عزای مجتبی
برچسب ها :

چشمان زمزم

:: چشمان زمزم

راهی تاکربلا چشمان زمزم میشود/اربعین شاه دین کاشانه غم میشود/آمده زینب به دشت کربلاباشورو شین/مجلسی برپا در آنجاپرزماتم میشود/عشق زیبای حسینی میبرد ما را حرم/این وفاداری نگرایمان محکم میشود/گریه درطول مسیرو حال زائر باصفاست/بهرپیوند ولایت بین چه همدم میشود/اربعین آماده باش شیعه تاروز ظهور/چون فداازبهرمهدی کل عالم میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)چشمان زمزم
برچسب ها : میشود ,میشود اربعین ,چشمان زمزم

غوغای محشر

:: غوغای محشر

اربعین درکربلا غوغای محشرمیشود/چون بپا غمنامه سبط پیمبرمیشود/آمده زینب به دیدار حسینش باشتاب/غمگسارش فاطمه احمدو حیدرمیشود/همره جابرعطیه آمده تا کربلا/شورعاشورای دیگرنزد سرورمیشود/هست لبیک به زینب آن شعارشیعیان/در دفاع ازولایت شاد رهبرمیشود/اربعین و کربلاآماده ازبهر فرج/شیعه هم آماده باش نورآخرمیشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)غوغای محشر
برچسب ها :

دخت حسین

:: دخت حسین

نام رقیه در دلم هرلحظه غوغامیکند/باگریه اشک شیعه راتبدیل دریامیکند/دخت حسین بن علی درکربلامظلومه شد/دشمن جدا از دخترش آن جان بابامیکند/جام اسارت آمده بر اهل بیت مصطفی/گریه برای کربلاحیدرو زهرامیکند/بهررقیه کافری سیلی به صورت میزند/ازاوحمایت عمه اش تنهای تنهامیکند/دلتنگ بابامیشود اندرخرابه نیمه شب/بارأس خونین پدر بنگرچه نجوا میکند/دراین شهادت نامه اش مهدی و رهبر تسلیت/شیعه مهیا خویش را از بهر آقا میکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)دخت حسین
برچسب ها :

یادمان کربلا

:: یادمان کربلا

اشکهاجاری شده بهررقیه درزمین/شدخرابه شاهدآن دخت شاهنشاه دین/یادمان کربلا رادر دلش دارد بزرگ/لحظه سخت جدایی بهربابا شد غمین/رأس خونین پدر رادید هر جا بین راه/گریه کرده فاطمه آنجا امیر المومنین/درکنارحضرت سجادو زینب شد اسیر/اوشنیده بهرعمه خطبه های آتشین/ناگهان ازداغ بابا درخرابه شد شهید/پیش بابا باعمو و اصغرش شد همنشین/تسلیت گویم به مهدی ازبر دخت حسین/میشود مرهم برایش آن امام آخرین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)یادمان کربلا
برچسب ها : یادمان کربلا

سیزده آبان

:: سیزده آبان

سیزدهم آبان ماه وقت طلوع نور است/فصل شکوه وعزت در سنگرحضوراست/باید زجان گذشتن اندر ره ولایت/هردشمنی بداند ایران پرازشعوراست/ازوحدت وبصیرت شیطان عزاگرفته/آمریکاو اسرائیل ازهرچه خیردوراست/ناگاه ملت مابرظلمها خروشید/موسای انقلابی راهی به سوی طوراست/عمارگونه بایدبرقلب فتنه هازد/بیزار رهبرما ازهرچه ظلم وزوراست/باپیروی رهبرایران همیشه جاوید/شیعه به انتظار آن زمزم ظهور است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)سیزده آبان
برچسب ها :

حریم عشق

:: حریم عشق

غنچه لب بادعا بسیار زیبامیشود/اشک چشمان درحریم عشق معنامیشود/بنده حق نیمه شبها دلبریها میکند/بامناجات و توسل شور برپامیشود/زمزم دل درحریم اهل بیت مصطفاست/باولایت بندگیها باز معنا میشود/گوهراخلاص مومن معرفت حاصل کند/بابصیرت دل اسیرعشق مولا میشود/بهرمهدی شیعیانش دررکاب رهبرند/جانفدا ایران همیشه بهرآقامیشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)حریم عشق
برچسب ها :

حریم دین

:: حریم دین

درحریم دین ولایت گوهری بی انتهاست/خاستگاه آن خداو انبیاء و اولیاست/ازسپهر آفرینش برترین نعمت شده/دروجود پاک آدم تاوجود مصطفاست/اهل بیت ومرتضی هم باولایت سرورند/حضرت مهدی امام آخرین ازبهر ماست/روضه رضوان ایزد با ولایت پاگرفت/هرچه خلقت خیردارد ازبرنور خداست/دشمنی شیطان نموده باولی درهر زمان/نقشه های او همیشه برولایت آشناست/درزمان ما ولی مطلق حق رهبر است/نائب صاحب زمان بین مرکز لطف وعطاست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)حریم دین
برچسب ها :

خواهدآمد

:: خواهدآمد

داستان مهدی و روزظهورش دلرباست/این برای شیعیانش هدیه ازسوی خداست/خواهد آمد روزگاری درنبود ظلم وجور/منتقم ازبهرزینب هم حسین و کربلاست/اشکهای شیعه جاری مثل زمزم درفراق/یوسف زهرا قیامش بانوای نینواست/جمع میگردد برایش یاورانی باوفا/دررکاب نائب او پیروانی باولاست/جمعه وروز ظهورش آرزوی شیعیان/یاوران بابصیرت بهرمولا جان فداست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)خواهدآمد
برچسب ها :

عشق جاودان

:: عشق جاودان

کربلاتفسیرعشق جاودان زینب است/بعد عاشوراشروع داستان زینب است/دیده او بعدحسینش ظلمهای دشمنان/شیعه تاروز قیامت جانفشان زینب است/کربلاو کوفه و شام است داغ اهل بیت/زمزم چشمان همیشه آرمان زینب است/عاشقان لبیک یا زینب برایش سردهند/دل سپاری برولایت عشق جان زینب است/حضرت مهدی توسل بهراین بانوکند/ذکرآن روز ظهورش برزبان زینب است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عشق جاودان
برچسب ها : زینب

داغ شقایق

:: داغ شقایق

آسمان غم برایش باز باران میشود/ازبر داغ شقایق چشم گریان میشود/حضرت سجاد باشد آن پیام کربلا/حب او تاروز محشر روح ایمان میشود/زمزم چشمان شیعه بهراو در گریه است/ازبقیع تاکربلایش شیعه نالان میشود/خطبه های بابصیرت گفته درشام و عراق/درشهادتنامه او عشق حیران میشود/مرهم سجاد باشد مهدی وروزظهور/درد شیعه با ظهورش بازدرمان میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)داغ شقایق
برچسب ها : میشود ,شیعه ,سجاد باشد

درس زینب

:: درس زینب

بهردفاع ازولی زینب رود تا نینوا/اندر دفاع از علی زینب رودشام بلا/او دخترپیغمبر ومولا علی و فاطمه است/در امتحان ایزدی دیده مصیبت بارها/همراه عباس وحسین آمدبه دشت کربلا/دیده است عاشورای غم با ریختن خون خدا/باخطبه های ناب خود تا کوفه وشام آمده/داده بصیرت شیعیان آن مظهرصبرو وفا/درسی که زینب میدهد شور ظهورمهدی است/ازبهرمولالازم است یاران خوب وباولا/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)درس زینب
برچسب ها : زینب

لبیک یازینب

:: لبیک یازینب

لبیک یازینب کنون اندرجهان غوغاکند/یادآوری بر شیعیان آن روز عاشوراکند/در پیروی ازولی باید بصیرت داشتن/بهرحسین تشنه لب یاری دراین دنیاکند/عباس میخواهد خدا بهردفاع ازکربلا/یک خیمه اندر نینوا زهرا درآن برپاکند/اینک ولایت محوری اندروجود رهبر است/معنا برای مسلمین اسلام راآقا کند/بهرظهور مهدوی لبیک یازینب بگو/آماده مردم رابرای یوسف زهرا کند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)لبیک یازینب
برچسب ها : یازینب ,لبیک ,لبیک یازینب

ازکوفه تا شام

:: ازکوفه تا شام

ازکوفه تاشام بلاچشمان زینب زمزم است/رأس برادرروی نی بردیدگانش مرهم است/ سخت است عاشوراغم ازبهردخت مرتضی/باحضرت سجاداو دراین مصائب همدم است/باخطبه های ناب خودرسوا نموده دشمنان/هرچنددخت فاطمه غرق عزاوماتم است/لبیک یازینب کنون فریادشیعه میشود/بهردفاع ازولی ایمان ناب ومحکم است/مهدی زشورکربلاروزظهورش میرسد/اومرهم قلب حسین یا آشنای عالم است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)ازکوفه تا شام
برچسب ها :

علمداری زینب

:: علمداری زینب

بعداز حسین و کربلا زینب علمداری کند/ از بهر زین العابدین ایشان پرستاری کند/سخت است برکار قلم غمخانه زینب شود/در اوج سختی و بلا او باز غمخواری کند/ازکوفه تا شام بلا رفته است باآزادگی/دین خدا راتاابد زینب چنین یاری کند/اندرخرابه دیده او رأس حسین و دخترش/بااهل بیت و بانوان بسیار همکاری کند/آید برایش منتقم یک روز در روی زمین/بهر ظهور مهدوی آهنگ بیداری کند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)علمداری زینب
برچسب ها : زینب

عشق جاودان

:: عشق جاودان

بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نیزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عشق جاودان
برچسب ها :

صلابت زینب

:: صلابت زینب

نام زینب اشک راجاری زچشمان میکند/یاد او برشیعه دائم دل خروشان میکند/درکمند عشق بازی باحسینش بی بدیل/چشم عشاق حسینی بازگریان میکند/در دفاع ازولایت کربلاتاشام رفت/ازشجاعتهای بانوخلق حیران میکند/کربلارادیدزینب داغ اوشدجاودان/تاقیامت بربرادراوچه افغان میکند/آن صلابتهای زینب اسوه برمهدی شده /مشکلات شیعیان رااوچه آسان میکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)صلابت زینب
برچسب ها : میکند ,زینب

اسارت زینب

:: اسارت زینب

زینب اسارت رفته تا آن کربلامعناکند/پیغام عاشورائیان درشام هم برپاکند/اوسرور آزادگان را همدم و مونس شده/یاری نبی و مرتضی هم حضرت زهراکند/ازخطبه های ناب اوعشق و بصیرت میرسد/باگریه هایش بر حسین ماتم سرا دنیاکند/اینک ولایتمحوری پیغام خوب زینب است/آماده کل شیعیان بر مهدی و فرداکند/از داغ زینب یوسف زهرا عزا دارش شود/باآن ظهورش ناگهان اندر جهان غوغاکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)اسارت زینب
برچسب ها : زینب

عزادار حسین

:: عزادار حسین

این روزهازینب عزادارحسین است/گریان داغش محوایثارحسین است/ازکربلاتاکوفه وشام بلارفت/حافظ برای دین واسرارحسین است/باخطبه هایش زدشرربرکاخ طاغوت/اویک پیام آورزآثارحسین است/باانقلابش کربلاگشته جهانی/درهرکجازینب نگهدارحسین است/باحضرت سجادوزنها دراسارت/اودائماطالب به دیدارحسین است/مهدی به زینب احترامی خاص دارد/زیراکه عمه عشق و سردار حسین است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عزادار حسین
برچسب ها :

وقت ظهور

:: وقت ظهور

مهدی بیا صبربشر دیگر تمام است/در انتظار دیدن روی امام است/ظلم وستمها درزمین بیداد دارد/در دست دشمن وحشت و کل زمام است/اسلام وشیعه مورد هرهجمه باشد/تاکی همانا ذوالفقارت در نیام است/لبیک یازینب نموده پرجهان را/بهرحسینش یاوران خاص وعام است/سیدعلی وامتش اندر رکابند/وقت ظهورو موسم وفصل قیام است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)وقت ظهور
برچسب ها :

زین العابدین

:: زین العابدین

گریه دارد آسمان ازبهر زین العابدین/ناله دارد شیعیان ازبهر زین العابدین/ماتم عظمای شیعه کربلا و قتلگاه/اشک دارد دیدگان ازبهر زین العابدین/درکنار نهرآبی بوده او هم تشنه لب/غصه داردهرمکان از بهر زین العابدین/همره زینب زکوفه رفت تا شام بلا/درعزایش این جهان ازبهر زین العابدین/منتقم با ذوالفقارش مرهم بهر حسین/میرسد صاحب زمان از بهر زین العابدین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)زین العابدین
برچسب ها : العابدین ,ازبهر

عشق ولایت

:: عشق ولایت

غمگسارکربلاعشق ولایت زینب است/مظهرصبروولابانگ بصیرت زینب است/همدم مولاحسین ومونس سجادبود/اسوه والگو همیشه برامامت زینب است/خطبه های آتشینش کرده ویران کاخ شر/روح ایثاروشهامت کفوعصمت زینب است/شدپناه کودکان وبانوان درکربلا/آفتاب دین وایمان کوه عزت زینب است/حضرت مهدی برایش گریه خون میکند/آنکه رفته تابه شام بهر اسارت زینب است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عشق ولایت
برچسب ها : زینب

قافله سالار

:: قافله سالار

قافله سالاردشت نینوایی زینب است/تا قیامت اشک ریزکربلایی زینب است/ازمدینه تابه شام وکوفه همراه حسین/ مرهم سجاد وباقریک فدایی زینب است/بنده خوب خداو آشنای عالمین/ازبرای دین ایزدیک ولایی زینب است/بردپیغام حسینی تابه درباریزید/ آنکه شیعه بهراوداردگدایی زینب است/یوسف زهرابرای عمه مرهم میشود/ اسوه اوبرظهورش تارهایی زینب است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)قافله سالار
برچسب ها : زینب

شام غریبان

:: شام غریبان

شام غریبان حسین درکربلا غوغاشده/زینب میان قتلگه تنهاترین تنهاشده/یک سوکنار علقمه دستان عباسش جداست/سرهای اصحاب حسین ازتن جداآنجاشده/اکبرو اصغرکشته شدلب تشنه درشط فرات/گریان برای آن دوتن بین حضرت مولاشده/در قتلگه بی سرحسین غوغای محشرمیشود/ماتمکده برشیعیان این روزعاشوراشده/سجاد وزینب صاحب داغ حسین وکربلا/در این مصیبت اشکریز آن یوسف زهرا شده/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)شام غریبان
برچسب ها : حسین

روزعاشورا

:: روزعاشورا

غصه وغم شدفراوان روز عاشورا رسید/چشم شیعه گشت گریان روزعاشورارسید/داغ جانسوزی به دلها آمده بهر حسین/زینب و زهراچه نالان روز عاشورارسید/یک یک یاران مولا جانفدای کوی دوست/شیعه می گردد پریشان روزعاشورارسید/اکبرو اصغر شهید راه اخلاص حسین/تشنه لب سقای طفلان روز عاشورا رسید/رأس خونین حسینی میرود بالای نی/مهدیش پرشور وافغان روز عاشورارسید/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)روزعاشورا
برچسب ها : عاشورا رسید

داغ محرم

:: داغ محرم

داغ محرم دیدگان راترنماید/گریان نبی وفاطمه حیدرنماید/باتشنگی شدکربلا صحرای محشر/دشمن جداازعاشقان آن سرنماید/جام شهادت یک یک یاران گرفته/حتی جداجان ازعلی اصغرنماید/قاسم روددر نوجوانی باشهادت/گریان حسین راازبراکبر نماید/زینب شده ام المصائب درمحرم/آنجاشهیدعباس نام آورنماید/اندرمیان قتلگاه گشته جنایت/اشک فراوان بهراورهبرنماید/مهدی بود صاحب عزابهر محرم/روز ظهورش کربلا محشر نماید/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)داغ محرم
برچسب ها : محرم

عزادارحسینی

:: عزادارحسینی

عالم عزادار حسینی درجهان است/گریان برای او فراوان هرمکان است/سخت است برکار قلم این غم نوشتن/داغ علی اصغرش پراز فغان است/اکبرو عباسش رشادتها نمودند/اشکی برایش جاری از آسمان است/با تشنگی سخت است توصیف محرم/برخلق عالم این مصیبتها عیان است/آه حسین و زینب وعباس جانسوز/چشم انتظار مهدی صاحب زمان است/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عزادارحسینی
برچسب ها :

داغ حسینی

:: داغ حسینی

مهدی بیا غوغای عاشوراست برپا / داغ حسینی محشرکبراست برپا/شورو شعور کربلایی شد فراگیر/درهرکجایی مجلس آقاست برپا/غم خانه شد عالم دراین ماه محرم/سوگ حسینی زینب و زهراست برپا/از داغ جدت کربلا آتشفشان است/جاری گلاب چشم هردریاست برپا/رهبرو ایرانش همه صاحب عزایند/ازبعد عباسش حسین تنهاست برپا/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)داغ حسینی
برچسب ها : برپا ,حسینی

عباس دلاور

:: عباس دلاور

بهرعباس دلاورآسمانهاگریه کرد/ازفراقش تاقیامت چشم ودلهاگریه کرد/تشنه کامی ازفتوت رفت درآب فرات/علقمه نهرفرات وآب دریاگریه کرد/آن بصیرکربلایی تابع محض ولی است/بهراوحیدرفراوان هم که زهراگریه کرد/کودکان درانتظارمشک آب ازعمو/هم حسین وزینب اوکل طاهاگریه کرد /حضرت مهدی عمویش هست الگویی بصیر /هم زمین وآسمانها شیعه هرجاگریه کرد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عباس دلاور
برچسب ها :

جوان کربلایی

:: جوان کربلایی

یک جوان کربلایی درجهان غوغاکند/جانفشانی پیش بابا روزعاشوراکند/درکمند عشق بازی مثل احمد دلرباست/داغ او شور و غمی رادر دل مولاکند/اکبرشبه پیمبر نزدبابا بی نظیر/غصه او یادمان ازحیدرو زهراکند/میزنداوبارشادت بهردشمن تیرحق/در حمایت ازولایت شادمان آقاکند/ناگهان تیغ ستمگرفرق او راهم شکافت/گریه ها بهرش فراوان مهدی طاهاکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)جوان کربلایی
برچسب ها : جوان کربلایی

نوجوان کربلا

:: نوجوان کربلا

نوجوان کربلاقاسم به میدان رفته است/بهر یاری ولایت سوی جانان رفته است/فهم او در حداعلی او بصیرنینواست/روزعاشورا به میدان بهرقربان رفته است/جان فدابهر عمویش پیش دشمن میکند/حضرت قاسم برای دین وقرآن رفته است/یادگارمجتبی شد پرپر درکربلا/داغ جانسوزش سراسر سوی چشمان رفته است/مهدی ورهبر برایش گریه داردبیشمار/حب او درهرکجایی جام ایمان رفته است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)نوجوان کربلا
برچسب ها :

شش ماهه

:: شش ماهه

پرپرشده شش ماهه ای در روز عاشورا/داغش چه سنگین برحسین ای آه وواویلا/تیر سه شعبه حرمله اوبا جنایت زد/گریان برای اصغرش شدحضرت زهرا/بهرحمایت از حسین شش ماهه می آید/زیرا امام شیعیان تنها شده تنها/او آخرین سرباز دین در روز عاشوراست/داغش برای مومنان در هرکجاست برپا/مهدی بیا اصغرشده مظلوم درعالم/جاری برایش اشکها مانند صددریا/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)شش ماهه
برچسب ها : ماهه

علی اصغر

:: علی اصغر

به روی دست پدرعلی اصغرببین/تیر رسد بر گلو لاله پرپرببین/خون گلویش رسدزآسمان تابه عرش/گریه برایش زآن احمدو حیدر ببین/شیرنخورده علی زمادرخود رباب/تشنگی کودکی به دست رهبرببین/تیر سه شعبه خورد به قلب هرشیعه ای/حرمله درکربلا جانی کافرببین/حسین گشته شهید بعدعلی اصغرش/سیری آن تشنه لب زجام کوثرببین /یوسف زهراشود منتقم خون او/عاقبت حرمله به روز محشر ببین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)علی اصغر
برچسب ها :

روزعلی اصغر

:: روزعلی اصغر

گریه فراوان کنید روزعلی اصغراست/دل پر ایمان کنید روزعلی اصغراست/طفل حسین آمده بهردفاع از پدر/دست به دامان کنید روز علی اصغر است/حامی بهرولی طفل صغیر آمده است/اشک به چشمان کنید روزعلی اصغر است/به روی دست پدر تیربه حلقش رسید/ناله و افغان کنید روزعلی اصغراست/سخت شده برحسین دیدن روی رباب/جسم چوقربان کنید روزعلی اصغراست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)روزعلی اصغر
برچسب ها : روزعلی ,اصغراست ,اصغر ,کنید روزعلی ,روزعلی اصغراست ,روزعلی اصغر ,کنید روزعلی اصغراست

اشک بصیرت

:: اشک بصیرت

اشک ازروی بصیرت درجهان غوغاکند/گریه های عاشقی را برحسین معناکند/مثل چشمه هست جاری در فراق کربلا/اندر این ماه محرم مجلسی برپاکند/سوگواربرحسین و یاوران پاک اوست/اشک جاری رافراوان حیدر وزهراکند/اهل بیت پاک احمد غمگسار برحسین/دشمنان برولایت هرکجا رسواکند/رهبرو شیعه فراوان اشکریز کربلاست/خود مهیا ازبرای مهدی طاهاکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)اشک بصیرت
برچسب ها :

درس عاشورا

:: درس عاشورا

بصیرت درس عاشورابرای شیعیان باشد/برایش گوهری والا دراین جام جهان باشد/به ما آموخته حق راکه پیرو برولی باشیم/بصیرت تیغ برانی به قلب دشمنان باشد/به هروقتی به هرجایی حسین وهم یزید دارد/حمایت ازولی حق برای مومنان باشد/نگرشمرزمانت را به آمریکا واسرائیل/به تکفیری نظربنما که کارمشرکان باشد/برای حضرت مهدی بصیرت یار می خواهد/ظهور یوسف زهرا به دنیا ناگهان باشد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)درس عاشورا
برچسب ها : بصیرت

تفسیرعباس

:: تفسیرعباس

علقمه تفسیرعباس دلاورمیکند/افتخاری تا قیامت بهرسرورمیکند/درکمندعشق بازی شد اسیرحضرتش/سربلندی ازبرای پور حیدر میکند/تشنه کامی ازفتوت وارد دریا شده/آب را شرمنده او نزد برادرمیکند/ازفرات فاطمی آبی به مشکش میدهد/علقمه رابا صفامانند کوثرمیکند/اشک شیعه هست جاری بر ابوالفضل وحسین/خویش را الگوبرای نور آخرمیکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)تفسیرعباس
برچسب ها :

هیات عزا

:: هیات عزا

زمزم دلدادگیها یاحسین/عزت امروزو فردا یا حسین/هیأتی بهرعزا درهرکجاست/افتخار آل طاها یاحسین/احمدوحیدر برایت گریه کن/اشک ریزت هست زهرایاحسین/کربلا تفسیر عشق وعزت است/کارتو الگوی دنیا یاحسین/زینبت صاحب عزای کربلاست/در جهان گردیده غوغا یاحسین/میشود درروز عاشورا ظهور/مهدیت سالارو مولایاحسین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)هیات عزا
برچسب ها : یاحسین

درس عزت

:: درس عزت

درد ما راهست درمان یاحسین/قلب ما را هست ایمان یاحسین/کربلا درس بزرگ عزت است/این جهان راهست سامان یا حسین/این مصیبت های او اندوه ماست/چشم ماهم هست گریان یاحسین/هر کجایی مجلس غم شد بپا/معنی و آن روح قرآن یاحسین/چشم ما بهرشفاعت سوی اوست/مهدیش آن گوهرجان یاحسین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)درس عزت
برچسب ها : یاحسین

سنگ صبور

:: سنگ صبور

نام زیبایت شعوراست یاحسین/ماتمت غوغا وشور است یاحسین/این محرم بهرتو غم خانه شد/عشق تو برگ عبور است یاحسین/اهل بیت مصطفی درگریه اند/فاطمه اندر حضور است یاحسین/شد فداکاری به دشت نینوا/کربلا دریای نور است یاحسین/قاسم و عباس واکبرشدشهید/زینبت سنگ صبور است یاحسین/روزعاشورا بیاید مهدیت/بیرق روز ظهور است یاحسین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)سنگ صبور
برچسب ها : یاحسین

داغ تو

:: داغ تو

دل رود تاکربلایت یاحسین/اشکها جاری برایت یاحسین/درمحرم خیمه غم شدبپا/کل عالم هم گدایت یاحسین/زمزم دلدادگی درکوی توست/جان ماباشدفدایت یاحسین/دین وایمان بشر ازعشق تو/کن عطا مهرو ولایت یاحسین/صاحب دنیا وعقبی سروری/چشم مابهر عطایت یاحسین/داغ توسخت است برکارقلم/میزندهردم صدایت یاحسین/یوسف زهراظهورش بهرتوست/عاقبت آیدبرایت یاحسین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)داغ تو
برچسب ها : یاحسین

ماتم سرا

:: ماتم سرا

یاحسین باشد شعاری دلنشین/مرهم آلام دلهای غمین/آمده ماه محرم پرخروش/شد حسین معنای قرآن مبین/درعزایش کعبه هم ماتم سرا/اشک ریزش گشته جبریل امین/اهل بیت مصطفی غرق عزا/سوگواری شد بپا اندر زمین/اشکهای شیعیان چون زمزم است/عشق او در قلبهای آتشین/تسلیت برمهدی صاحب زمان/درمجالس مومنین راهمنشین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)ماتم سرا
برچسب ها :

خیمه غم

:: خیمه غم

آمده ماه محرم یاحسین/سینه ها شدغرق ماتم یاحسین/کربلا آن کعبه دل درجهان/گشته برپاخیمه غم یاحسین/اشکهاجاری و دلها درخروش/چشم شیعه مثل زمزم یا حسین/بیرق و رخت عزا اندرجهان/مجلست باشد فراهم یاحسین/دین وایمان همه از کربلاست/عشق توایمان محکم یاحسین/شیعه ورهبربرایت اشک ریز/بهرزینب هست مرهم یاحسین/روزعاشورای تو روزظهور/مهدیت آقای عالم یاحسین/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)خیمه غم
برچسب ها : یاحسین

حسین وکربلا

:: حسین وکربلا

نام حسین وکربلا آیدفراوان درجهان/شیعه چنین آموخته آنرابه دلهاوزبان/ماه محرم آمده غوغای عاشورا به پاست/با نردبان عاشقی انسان رودتا آسمان/عباس وزینب کارشان دلدادگی بهرحسین/بنگرحرارت عشق رابرقلبهای شیعیان/هردم بصیرت می دهد ماه محرم خلق را/پیغام عاشورا بود تیری به قلب دشمنان/یک روزآید منتقم با یا حسین وذوالفقار/یارب رسان برمسلمین آن مهدی صاحب زمان/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)حسین وکربلا
برچسب ها : حسین ,حسین وکربلا

نوای کربلا

:: نوای کربلا

یادشهیدان وطن دارد نوای کربلا/داده ثوابی جاودان برآن خدای کربلا/باعشق زهرا و حسین لبیک حیدرگفته اند/در هرکجایی داشتند هر دم ولای کربلا/پیکارشان با دشمنان با جانفشانی بوده است/الگوی عباس علی داده وفای کربلا/لبیک گوی زینب وآن ظهر عاشورا شدند/بهرامام ورهبری جان رافدای کربلا/درراه مهدی باهدف ایثارجانان کرده اند/بوده است برلبهایشان دائم صدای کربلا/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)نوای کربلا
برچسب ها : کربلا ,نوای کربلا

آیاظهور

:: آیاظهور

جمعه وماه محرم کی شودآیاظهور/قلب شیعه گشته پرغم کی شودآیاظهور/این جهان پرازستم شدظلمهاهم بیشمار/هرکجایی هست ماتم کی شودآیاظهور/شمرهای درزمانه خنجراز روبسته اند/چشمها مانند زمزم کی شودآیا ظهور/اهل بیت پاک احمدمژده او داده اند/شدشرایط هم فراهم کی شودآیا ظهور/نائب مهدی هم اکنون جمع کرده لشکری/بسته شد پیمان محکم کی شودآیاظهور/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)آیاظهور
برچسب ها : شودآیاظهور ,شودآیا ظهور

مولود انقلاب

:: مولود انقلاب

نیروی انتظامی مولود انقلاب است/بابرکت فراوان تفسیر آفتاب است/راه امام ورهبر با اوشود شکوفا/دشمن زاقتدارش ترسان و درعذاب است/هم نظم وامنیت را داده به کشور ما/برکار وبرتلاشش بسیارهم ثواب است/لبخند را نشانده او برلبان ملت/حامی برای رهبرهم شیعه وکتاب است/داده شهید بسیاردرراه دین وقرآن/بهرظهورمهدی با یاوران ناب است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)مولود انقلاب
برچسب ها : مولود انقلاب

گلبانگ یاحسین

:: گلبانگ یاحسین

اینک کلام رحمان گلبانگ یاحسین است/تفسیرخوب قرآن گلبانگ یاحسین است/فرمایش پیمبر با اهل بیت پاکش/پیغام از شهیدان گلبانگ یاحسین است/هردل دهد بصیرت برصاحب شریفش/رمزمقام انسان گلبانگ یاحسین است/راه امام ورهبر اندر ولایت حق/همراه هرمسلمان گلبانگ یا حسین است/مهدی ظهور نابش باکربلاست همدم/هرقطره اشک چشمان گلبانگ یا حسین است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)گلبانگ یاحسین
برچسب ها : گلبانگ ,یاحسین ,گلبانگ یاحسین

زمزم افلاکیان

:: زمزم افلاکیان

ماه محرم میرسد دل میرودتاآسمان/همسایه گرددکربلابازمزم افلاکیان/اشکی زچشمان میچکدبهرحسین وزینبش/معناشوددلدادگی ازبهرکل عاشقان/برپاشودهرمجلسی باشورعباس وحسین/باشدنشان عاشقی رخت سیاه شیعیان/گشته مزارحضرتش هرقلب دلسوزوغمین/بردل بصیرت میرسدازسوی عاشورائیان/اندررکاب رهبری آماده یاری شویم/صاحب عزابهرحسین آن مهدی صاحب زمان/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)زمزم افلاکیان
برچسب ها :

بوی حسین

:: بوی حسین

بوی حسین میرسدازسوی کربلا/برپاشده به عالمی صدمجلس عزا/ماه محرم وهمه دلداده حسین/پرگشته سینه های ماازعشق وآن ولا/بهرولایت علی یاران شده شهید/صدهابصیرتی دهدبرشیعه نینوا/عباس واکبروهمه بردورزینبند/اسلام ازمحرمش گردیده آشنا/پیغام یاحسین شدتکبیربرظهور/شیعه ورهبری کند مهدی خودصدا/یارب رسان به کربلاآوای منتقم/بهرفرج حسین هم دارد براو دعا/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)بوی حسین
برچسب ها : حسین

هنگامه غم

:: هنگامه غم

اینک زمان غصه ها هنگامه غم است/ماه عزا و ماتم وماه محرم است/برگوش جان رسیده است گلبانگ یاحسین/ماه عزای اشرف اولاد آدم است/آمد به کربلاحسین با یاوران ناب/چشم همه برای او مانند زمزم است/گریان برای داغ او مخلوق ایزدی/هر جا بپا برای او مجلس زماتم است/برگونه های رهبری اشک است بهراو/صاحب عزا برای او مهدی وخاتم است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)هنگامه غم
برچسب ها :

غمهای روزگار

:: غمهای روزگار

تامیرسد محرم وغمهای روزگار/بزم عزابپا شود ازسوی کردگار/رخت سیاه شیعیان سر منشاء غم است/روی زمین مجالس غم گردد آشکار/حب و ولایت علی شدگوهر جهان/عشق حسین میکند مارا امیدوار/ایران ما نمیشود چون کوفه بی وفا/اندر رکاب رهبری یاران بیشمار/مهدی برای جدخود آماده قیام/بهرظهورمنتقم این قلب بیقرار/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)غمهای روزگار
برچسب ها :

هجران مهدوی

:: هجران مهدوی

دنیا به انتظار رخش بی تاب میشود/ظلمت و شب به ناگهان آفتاب میشود/صدوعده داده شد برخورشید روزگار/دوران دلربایی ارباب میشود/شد منتظربرای او سرخیل انبیاء/مژده برای اهل بیت ایجاب میشود/سخت است بهر حیدروزهرا فراغ وغم/درکربلا حسین او بی آب میشود/هجران مهدوی شده بسیارناگوار/رهبرو شیعه بهراو بی خواب میشود/مهدی بیاکه دشمنی پرگشته در زمین/آماده بهر آن فرج اسباب میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)هجران مهدوی
برچسب ها : میشود ,هجران مهدوی ,میشود هجران ,میشود هجران مهدوی

صدای قافله

:: صدای قافله

کم کم صدای قافله آید به کربلا/ماه محرم آمده با بوی نینوا/بنگرحسین وزینب ویاران پر خروش/راضی شده زکارشان پیغمبر و خدا/همراه کاروانشان عطرشهادت است/قلب تمام یاوران سرشار ازولا/اوج حماسه میرسد درمحضرحسین/رخت سیاه شیعیان باشد برعزا/اشک محرمی کند نابود دشمنان /اندررکاب رهبری ثابت شود وفا/بزم عزای شیعیان تسکین مهدی است/بهرظهور حضرتش زینب کند دعا/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)صدای قافله
برچسب ها : صدای قافله

عزت ایران

:: عزت ایران

یاداز شهیدان میکنم چون عزت ایران ماست/یک گوهری ازمعرفت سرمایه ایمان ماست/با عشق زهراو علی رزمنده اندرجبهه رفت/نام حسین و کربلا بر تارک جانان ماست/با پیروی ازولی رفته بجنگ دشمنان/ایثارشان سرمایه ای بردین و بر قرآن ماست/راه امام و رهبری اندر ولایت محوری است/سیدعلی هم رهبرو هم دلبرو هم جان ماست/خون شهیدان وطن بهرظهور مهدی است/اندر رکاب نائبش گلواژه احسان ماست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عزت ایران
برچسب ها : ماست

حمایت ولی

:: حمایت ولی

شکرخداکه پیرو یک دین برتریم/دلداده محمد و آل پیمبریم/برتارک جبین ما حب ولایت است/مدیون ذوالفقار وآن بازوی حیدریم/نام حسین حک شده برقلب وجان ما/رهروبرای زینب وعباس واکبریم/با انقلاب ماجهان حیران وپرامید/دلداده خمینی ودرخط رهبریم/دادیم بهردین خود صدها شهیدپاک/بهرحمایت ولی سردارخیبریم/دشمن شکست خورده ازشورحماسه ها/چشم انتظار مهدی و آن نور آخریم/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)حمایت ولی
برچسب ها :

میلادکاظم

:: میلادکاظم

میلادکاظم آمدو عالم سراسرنورشد/درخانه صادق نگرعشق وولاو شورشد/لطف خدا با معرفت جاری شده درقلبها/ازگلشن آل عبا شیطان همیشه دورشد/برآل پیغمبر نگر پیغام رحمت آمده/ازبهرشیعه عاشقی بسیار هم منظورشد/تبریک بهرشیعیان هم رهبرو برمسلمین/موسی برای بندگی چون راهی برطورشد/ازنسل او آید فرج بر شیعیان مرتضی/اوجدپاک مهدوی آن حجت منصورشد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)میلادکاظم
برچسب ها :

شادی افلاکیان

:: شادی افلاکیان

این روزها احمد سراسرشادمان است/خوشحالیش شادی بر افلاکیان است/بعد از غدیرخم علی آقای دین شد/مولای عالم آن امیرمومنان است/این روزها هم هل اتی نازل بگشته/فضل ولایت آشکارا درجهان است/روزمباهله که آمد عشق روشد/وقت افول وآن شکست دشمنان است/براهل بیت مصطفی ایزد کند لطف/خندان ولی و مهدی صاحب زمان است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)شادی افلاکیان
برچسب ها :

وقت حماسه

:: وقت حماسه

وقت حماسه ازبر رزمندگان است/اینک دفاع ما مقدس درجهان است/یاد حسین وکربلا در دل نشسته/عشق ولایت گوهری درهر مکان است/راه امام وهر شهیدی هست جاوید/جنگ ودفاع ما امید شیعیان است/ایران شده الگو برای اهل عالم/شورولایی بهر ایرانی عیان است/رهبر و یارانش همه پادر رکابند/چشم انتظار حضرت صاحب زمان است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)وقت حماسه
برچسب ها :

بصیرت شیعه

:: بصیرت شیعه

بابصیرت دردهای شیعه درمان میشود/بابصیرت مشکلات خلق آسان میشود/بندگی حق نمایدچشم مومن رابصیر/بابصیرت لطف ایزدبین فراوان میشود/درولایت محوریهاهست شوروعاشقی/بابصیرت ابن آدم بین که انسان میشود/دشمن دین از بصیرت می خورد دائم شکست/بابصیرت نا امیدی سهم شیطان میشود/رهبرفرزانه ما داده مژده برظهور/بهرمهدی ناگهانی لطف یزدان میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)بصیرت شیعه
برچسب ها : میشود ,بابصیرت

گلبانگ انقلاب

:: گلبانگ انقلاب

میثاق باولایت گلبانگ انقلاب است/اوبهرملت ما چون شمس وآفتاب است/رخسار پور زهرا یاد از امام راحل/ازنسل پاک احمدیا نسل بوتراب است/حرف شهید شیعه اندر حمایت اوست/کاخ ستم همیشه بادست او خراب است/سیدعلی امیر دلهای مومنین شد/هرنقشه ای زدشمن ازبهرماسراب است/در هرزمان خروشد ملت به عشق رهبر/بانگ ظهورمهدی در سنت وکتاب است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)گلبانگ انقلاب
برچسب ها : گلبانگ انقلاب

مومن بصیر

:: مومن بصیر
بابصیرت دردهای شیعه درمان میشود/بابصیرت مشکلات خلق آسان میشود/بندگی حق نماید چشم مومن رابصیر/بابصیرت لطف ایزدبین فراوان میشود/درولایت محوری هاهست شوروعاشقی/بابصیرت ابن آدم بین که انسان میشود/دشمن دین ازبصیرت می خورد دائم شکست/بابصیرت نا امیدی سهم شیطان میشود/رهبرفرزانه ما داده مژده برظهور/بهرمهدی ناگهانی لطف یزدان میشود/

منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)مومن بصیر
برچسب ها : میشود ,بابصیرت

انقلاب ما

:: انقلاب ما

این انقلاب ماجهانی بهریاراست/گلچین ایزد در میان روزگاراست/با یادپیغمبرو آلش خورده پیوند/ازبهرقرآن وعلی اودوستدار است/پیوند دارد باولایت امت آن/روی زمین بنگرفضیلت آشکاراست/نام خمینی تا ابد پرنورو جاوید/اوبنده خوب خدا و کردگاراست/یادشهیدانش همیشه کربلایی است/آماده بهردشمنان وکارزاراست/باشد سرآغازظهور پاک مهدی است/زیراکه پایان از برای انتظار است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)انقلاب ما
برچسب ها :

یاری ولایت

:: یاری ولایت

بهریاری ولایت درجهان آماده باش/هم نوا با مسلمین وشیعیان آماده باش/ازبرای حضرت سیدعلی عمارشو/همره هرشیعه و ایرانیان آماده باش/یارمی خواهد ولایت چون شهیدان خدا/دررکاب رهبری با دوستان آماده باش/دشمن مکار داردحیله و ظلم وستم/بهر پیکارو نبرد دشمنان آماده باش/مژده داده رهبرمابرظهورمهدوی/دائما ازبهرآن صاحب زمان آماده باش/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)یاری ولایت
برچسب ها : ولایت

بابصیرت

:: بابصیرت

ملت ما با بصیرت راه حیدر میرود/سوی اهداف نبی حق پیمبرمیرود/در دفاع ازولایت همتش بالابلند/رهرو زهرای اطهر سوی کوثرمیرود/دردلش شورحسینی کربلایی مسلک است/باشهیدان خدایی تابه آخرمیرود /راه و فرهنگ خمینی عزت ایرانی است/با بصیرت جاودانه سوی سرورمیرود/هست دلداده برای حضرت سیدعلی/جان خودبر کف گرفته بهررهبرمیرود/منتظربهرظهور مهدی صاحب زمان/در حقیقت او بسوی شمس واختر می رود/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)بابصیرت
برچسب ها :

باولایت

:: باولایت

ماباولایت زنده واندررکابیم/پروانه برگرد ولی آن آفتابیم/دشمن زما ترسان شده از این بصیرت/چون حافظان دین وقرآن و کتابیم/الگوی ما حیدرو عباس وحسین است/عمارو مالک ازبرای انقلابیم/سیدعلی اینک ولی امر دین است/ماجان به کف بهر نبی و بوترابیم/راه خمینی تاقیامت هست جاوید/با پیروی هرشهیدی درثوابیم/آماده ازبهرظهور یوسف حق/ازبهر یاری ولایت در شتابیم /
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)باولایت
برچسب ها :

فرهنگ شیعه

:: فرهنگ شیعه

جمعه درفرهنگ شیعه روزعید دیگراست/شادمانی درعبادت حس وحال برتراست/اشک شوق وصل مهدی زمزم چشمان شده /جامع اوصاف پاک حیدروپیغمبر است/یوسف زهرای اطهرداده معنابزم ما/بهر مخلوق الهی او زنسل کوثراست/جمعه رابا یاد مولامیشود زیبا نمود/دشمن دین وولایت دردوعالم ابتراست/جمعه دارد یک تمنا بر ظهور مهدوی/لشکری ازبهریاری دررکاب رهبراست/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)فرهنگ شیعه
برچسب ها : جمعه

سامان جهان

:: سامان جهان

آقا بیا تا این جهان سامان بگیرد/درد بشر از عشق تو درمان بگیرد/درگفتگوی مردمان اسم تو پیداست/ایزد به عشقت بهرماآسان بگیرد/اینک جهان پرگشته ازهرظلم وتکفیر/ازهرمسلمان دشمنش ایمان بگیرد/درجبهه دشمن فقط جرم وجنایت/شام و عراق و در یمن اوجان بگیرد/سیدعلی آن نائب مهدی بصیراست/حب ولایت راهمه ایران بگیرد/آقای من بهرظهورت گریه دارم/دست بشر ازبهر تو دامان بگیرد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)سامان جهان
برچسب ها : جهان

مومن بصیر

:: مومن بصیر

بابصیرت دردهای شیعه درمان میشود/بابصیرت مشکلات خلق آسان میشود/بندگی حق نماید چشم مومن رابصیر/بابصیرت لطف ایزدبین فراوان میشود/درولایت محوری هاهست شوروعاشقی/بابصیرت ابن آدم بین که انسان میشود/دشمن دین ازبصیرت می خورد دائم شکست/بابصیرت نا امیدی سهم شیطان میشود/رهبرفرزانه ما داده مژده برظهور/بهرمهدی ناگهانی لطف یزدان میشود/

منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)مومن بصیر
برچسب ها : میشود ,بابصیرت

شوق دعا

:: شوق دعا

سحروقت مناجات ودعاوعشق وایمان است/زمان بندگیها و نماز و فیض وقرآن است/خوشابرمومن عابد رود درگاه حق باشوق/خدابربندگان بخشد که وقت لطف واحسان است/نگرسوز دعادارد وصال و بندگیها را/نگار زمزم چشمان برای درد درمان است/به عشق احمدو آلش بود هرباب جنت باز/دعای نیمه شب دائم برای قلب سامان است/فرج بریوسف زهراشده یک حاجت حساس/ظهورحضرت مهدی نگارستان جانان است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)شوق دعا
برچسب ها :

سامان جهان

:: سامان جهان

آقا بیا تا این جهان سامان بگیرد/درد بشر از عشق تو درمان بگیرد/درگفتگوی مردمان اسم تو پیداست/ایزد به عشقت بهرماآسان بگیرد/اینک جهان پرگشته ازهرظلم وتکفیر/ازهرمسلمان دشمنش ایمان بگیرد/درجبهه دشمن فقط جرم وجنایت/شام و عراق و در یمن اوجان بگیرد/سیدعلی آن نائب مهدی بصیراست/حب ولایت راهمه ایران بگیرد/آقای من بهرظهورت گریه دارم/دست بشر ازبهر تو دامان بگیرد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)سامان جهان
برچسب ها : جهان

بصیرت شیعه

:: بصیرت شیعه

بابصیرت دردهای شیعه درمان میشود/بابصیرت مشکلات خلق آسان میشود/بندگی حق نمایدچشم مومن رابصیر/بابصیرت لطف ایزدبین فراوان میشود/درولایت محوریهاهست شوروعاشقی/بابصیرت ابن آدم بین که انسان میشود/دشمن دین از بصیرت می خورد دائم شکست/بابصیرت نا امیدی سهم شیطان میشود/رهبرفرزانه ما داده مژده برظهور/بهرمهدی ناگهانی لطف یزدان میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)بصیرت شیعه
برچسب ها : میشود ,بابصیرت

گلبانگ انقلاب

:: گلبانگ انقلاب

میثاق باولایت گلبانگ انقلاب است/اوبهرملت ما چون شمس وآفتاب است/رخسار پور زهرا یاد از امام راحل/ازنسل پاک احمدیا نسل بوتراب است/حرف شهید شیعه اندر حمایت اوست/کاخ ستم همیشه بادست او خراب است/سیدعلی امیر دلهای مومنین شد/هرنقشه ای زدشمن ازبهرماسراب است/در هرزمان خروشد ملت به عشق رهبر/بانگ ظهورمهدی در سنت وکتاب است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)گلبانگ انقلاب
برچسب ها : گلبانگ انقلاب

مومن بصیر

:: مومن بصیر

بابصیرت دردهای شیعه درمان میشود/بابصیرت مشکلات خلق آسان میشود/بندگی حق نماید چشم مومن رابصیر/بابصیرت لطف ایزدبین فراوان میشود/درولایت محوری هاهست شوروعاشقی/بابصیرت ابن آدم بین که انسان میشود/دشمن دین ازبصیرت می خورد دائم شکست/بابصیرت نا امیدی سهم شیطان میشود/رهبرفرزانه ما داده مژده برظهور/بهرمهدی ناگهانی لطف یزدان میشود/

منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)مومن بصیر
برچسب ها : میشود ,بابصیرت

دریای ماتم

:: دریای ماتم

قم درعزای حضرتش کاشانه غم میشود/با گریه های شیعیان دریای ماتم میشود/او دخترموسای دین هم خواهرمولارضا/با عشق او ایمان ما بسیارمحکم میشود/اندر وفات فاطمه عالم سیه پوش عزا/چشمان و اشک شیعیان باگریه زمزم میشود/رهبر و ایرانی همه از زائرین حضرتش/حب و ولای فاطمی باشیعه همدم میشود/اینک بگویم تسلیت برمهدی صاحب زمان/درابن مصیبت بهرما بسیار مرهم میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)دریای ماتم
برچسب ها : میشود ,دریای ماتم

عسکری

:: عسکری

روزمیلادش خدا برما تفضل میکند/غنچه لبهای شیعه ازبرش گل میکند/اووصی هادی وبابا برای مهدی است/شیعه دائم پیش حق براو توسل میکند/عسکری خلوت نشین بندگی ایزد است/چون تمام عمر رابرحق توکل میکند/هیبتش نومیدکرده دشمنان مهدوی/تارسد براو فقط ترس وتأمل میکند/عرض تبریکی دهم برحضرت صاحب زمان/با ظهورش شیعه را مولا تکامل میکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عسکری
برچسب ها : میکند ,شیعه ,میکند عسکری

شرط ظهور

:: شرط ظهور

بهرظهورمهدی باید خدا خدا کرد/هرلحظه بهرمولا درهرکجا دعاکرد/دنیا کنون گرفته ظلم و ستم فراوان/باید که مردمان را از قید آن رها کرد/شرط ظهور مهدی آمادگی امت/باید برولایت هم خویشتن فداکرد/دشمن مثال شمر وظلم یزید گشته/با پیروی مهدی هر درد دل دوا کرد/سیدعلی امیرآن لشکر ظهورش/باید که قلب وجان را درگلشن ولا کرد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)شرط ظهور
برچسب ها :

روزوصال

:: روزوصال

جمعه ها روزوصال ویادمان مهدی است/دلسپاری برولایت گفتمان مهدی است/چشمهادرانتظاررویت خورشید اوست/هرچه خیرونوروعزت آسمان مهدی است/لطف حق برما فراوان ازبرای حضرتش/شیعه تا روز قیامت در امان مهدی است/اهل بیت مصطفی هم مژده وصلش دهند/جلوه حق و عدالت در زمان مهدی است/میرسد کم کم زمان انتقام کردگار/تیر حق اینک نشانه درکمان مهدی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)روزوصال
برچسب ها : مهدی

زمان انقلاب

:: زمان انقلاب

یادکن در روزگاران از زمان انقلاب/ظلمهای شاه خائن کرده ایران راخراب/دین وایمان و ولایت بود مهجورستم/ناگهان ازبهرملت شد طلوع آفتاب/نام زیبای خمینی گشت محبوب قلوب/نقشه های دشمن ما رفت تا مرز سراب/شاه رفت وظلم رفت وشادمانیها رسید/باخروش ملت ما دشمن دین شد عذاب/بعدآن دیو ستمگر رهبرما شد امام/هست ایران ولایی بهرمهدی درشتاب/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)زمان انقلاب
برچسب ها : زمان انقلاب

فراق یار

:: فراق یار

دلتنگ مهدی گرشدی یاداز فراق یارکن/در کوی اوبامعرفت باگریه ات ایثار کن/هر روز وشب ذکرو دلت بانام اوآرامش است/در این مسیرعاشقی هرمشکلی هموارکن/از خلقت آدم نگرتا روزمحشریاد اوست/بهر وصال روی او آماده بردیدارکن/دیوار کش بر قلب خود ازهرچه شیطان وگناه/کاشانه دل بهراو خالی زآن اغیارکن/اندررکاب نائبش باید فداکاری کنی/بهرولایت خویش رامانند یک عمارکن/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)فراق یار
برچسب ها :

فراق یار

:: فراق یار

دلتنگ مهدی گرشدی یاداز فراق یارکن/در کوی اوبامعرفت باگریه ات ایثار کن/هر روز وشب ذکرو دلت بانام اوآرامش است/در این مسیرعاشقی هرمشکلی هموارکن/از خلقت آدم نگرتا روزمحشریاد اوست/بهر وصال روی او آماده بردیدارکن/دیوار کش بر قلب خود ازهرچه شیطان وگناه/کاشانه دل بهراو خالی زآن اغیارکن/اندررکاب نائبش باید فداکاری کنی/بهرولایت خویش راچون مالک و عمارکن/
منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)فراق یار
برچسب ها :

دریای ماتم

:: دریای ماتم

قم درعزای حضرتش کاشانه غم میشود/با گریه های شیعیان دریای ماتم میشود/او دخترموسای دین هم خواهرمولارضا/با عشق او ایمان ما بسیارمحکم میشود/اندر وفات فاطمه عالم سیه پوش عزا/چشمان و اشک شیعیان باگریه زمزم میشود/رهبر و ایرانی همه از زائرین حضرتش/حب و ولای فاطمی باشیعه همدم میشود/اینک بگویم تسلیت برمهدی صاحب زمان/درابن مصیبت بهرما بسیار مرهم میشود/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)دریای ماتم
برچسب ها : میشود ,دریای ماتم

عسکری

:: عسکری

روزمیلادش خدا برما تفضل میکند/غنچه لبهای شیعه ازبرش گل میکند/اووصی هادی وبابا برای مهدی است/شیعه دائم پیش حق براو توسل میکند/عسکری خلوت نشین بندگی ایزد است/چون تمام عمر رابرحق توکل میکند/هیبتش نومیدکرده دشمنان مهدوی/تارسد براو فقط ترس وتأمل میکند/عرض تبریکی دهم برحضرت صاحب زمان/با ظهورش شیعه را مولا تکامل میکند/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)عسکری
برچسب ها : میکند ,شیعه ,میکند عسکری

شرط ظهور

:: شرط ظهور

بهرظهورمهدی باید خدا خدا کرد/هرلحظه بهرمولا درهرکجا دعاکرد/دنیا کنون گرفته ظلم و ستم فراوان/باید که مردمان را از قید آن رها کرد/شرط ظهور مهدی آمادگی امت/باید برولایت هم خویشتن فداکرد/دشمن مثال شمر وظلم یزید گشته/با پیروی مهدی هر درد دل دوا کرد/سیدعلی امیرآن لشکر ظهورش/باید که قلب وجان را درگلشن ولا کرد/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)شرط ظهور
برچسب ها :

روزوصال

:: روزوصال

جمعه ها روزوصال ویادمان مهدی است/دلسپاری برولایت گفتمان مهدی است/چشمهادرانتظاررویت خورشید اوست/هرچه خیرونوروعزت آسمان مهدی است/لطف حق برما فراوان ازبرای حضرتش/شیعه تا روز قیامت در امان مهدی است/اهل بیت مصطفی هم مژده وصلش دهند/جلوه حق و عدالت در زمان مهدی است/میرسد کم کم زمان انتقام کردگار/تیر حق اینک نشانه درکمان مهدی است/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)روزوصال
برچسب ها : مهدی

زمان انقلاب

:: زمان انقلاب

یادکن در روزگاران از زمان انقلاب/ظلمهای شاه خائن کرده ایران راخراب/دین وایمان و ولایت بود مهجورستم/ناگهان ازبهرملت شد طلوع آفتاب/نام زیبای خمینی گشت محبوب قلوب/نقشه های دشمن ما رفت تا مرز سراب/شاه رفت وظلم رفت وشادمانیها رسید/باخروش ملت ما دشمن دین شد عذاب/بعدآن دیو ستمگر رهبرما شد امام/هست ایران ولایی بهرمهدی درشتاب/


منبع : زمزم دل (مجموعه اشعار حجه الاسلام محمد حاجی پور)زمان انقلاب
برچسب ها : زمان انقلاب

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com